News

Nurse Specialist (5 Vacancies)

Waqtiga ugu dambeeya codsiga. June 23, 2019 Axad 4:00 PM (Galabnimo) ama 16:00 Waxaa la ogeysiinayaa dhammaan shaqadoonayaasha qeybta caafimaadka in isbitaalka Yardimeli Hospital ay ka banana tahey shaqo  kalkaaliye caafimaad. Arji qabashadu waxay bilaabaneysaa June 22 2019 kuna egtahay June 23, 2019 Axad. Shuuradaha laga doonayo codsadaha. Shahaado Jaamacadeed gaar ahaan Bachelor of Nurse…

Natiijada Imtixaanka Kalkaaliyaasha (Nurse)

Waxaan u mahadcelinaynaa dhammaan ka qeybgalayaashii imtixanka kalkaaliye yaasha caafimaadka (Nurse). Ku guulaystayaasha imtixaanka si toos ah ayaan ulasoo xariiridoonaa. Lifaaqa hoose waxaad ka arki kartaa natiijada imtixaanka. nursing-exam-results.pdf

Jago Bannaan – Dhakhtar

Ujeeddo: Jago bannan Ciwaanka jagada: Dhakhtar Waqtiga ugu dambeeya codsiga : 7.12.2018 Waxaa la ogaysiinayaa dhammaan shaqo doonayaasha bahda caafimaadka in Isbitaalka takhasusiga ah ee Yardimeli Specialist Hospital uu ka bannan yahay boos dhakhtar, arji qabashadu waxay bilaabanaysaa 1.12.18. kuna eg tahay 7.12.18. Shuruudaha laga doonaya qofka buuxinaya booska/jagada bannaan waa sida hoos ku xusan:…