Gastroenterology

Gastroenterology

Isbitaalka takhasusiga ah ee Yardimeli waxa uu kuu diyaariyey Dr. Mostafa Makhlouf oo Takhasus iyo waayo aragnimo fogba u leh Cuduradda uur ku jirta.
Ka warqab caafimaadkaaga oo ku xirnaaw Yardimeli Specialist Hospital.

Meet Our Doctors